RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

Drodzy klienci,

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy, iż:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Językownia Piotr Dobek z siedzibą w Swarzędzu przy ulicy Tadeusza Kościuszki 6, NIP 792-098-31-71. Poniżej znajdziecie Państwo wszelkie niezbędne informacje dotyczące przetwarzania Państwa danych osobowych w związku z realizacją usługi szkolenia językowego.

Przetwarzanie Państwa danych osobowych będzie się odbywać na podstawie  RODO, w celu zbadania Państwa poziomu językowego aby dopasować odpowiednie materiały do możliwości językowych słuchaczy, dokonywać oceny postępów podczas kursu, prowadzić monitoring szkoły oraz móc udostępniać na platformie internetowej (E-dzienniku) informację dotyczące realizacji umowy zawartej z nami, takie jak frekwencja, ocena postępów i informacje dotyczące kursu językowego na który dokonaliście Państwo zapisu.

Dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy na szkolenie językowe.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest wymogiem umownym/warunkiem zawarcia umowy na prowadzenie szkolenia językowego. Brak podania danych osobowych będzie skutkował nieprawidłową komunikacją Szkoła-Klient.

Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym ja na nasze zlecenie, jest to firma księgująca oraz firma informatyczna.

Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Jako administrator Państwa danych osobowych, zapewniamy prawo dostępu do Państwa danych, możecie je Państwo również sprostować, żądać ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możecie także Pańswo skorzystać z uprawnienia do złożenia wobec Administratora sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. W przypadku wyrażenia dobrowolnej zgody, przysługuje Państwu prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie co nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Informujemy także, że przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do organu nadzorującego przestrzeganie przepisów ochrony danych osobowych.