Kursy dla firm

Firmy i instytucje

Znajomość języków obcych odgrywa coraz większą rolę we współczesnym biznesie i w pracy nowoczesnych instytucji publicznych. Językownia oferuje profesjonalne szkolenia dla pracowników firm i instytucji, które pozwolą podnieść kompetencje językowe Twoich pracowników. Kursy mogą prowadzić do polepszenia ogólnej znajomości języka pracowników, skupiać się na konkretnych problemach (np. komunikacji z klientem), bądź kłaść szczególny nacisk na specjalistyczną wiedzę związaną z zakresem działania Twojej firmy/instytucji.

Językownia oferuje Ci możliwość dokładnego zaplanowania procesu nauczania, jak i oceny postępów w nauce pracowników.

  • Gdy poinformujesz nas o profilu działalności Twojej firmy/instytucji, przygotujemy specjalny – dostosowany do potrzeb Twoich pracowników – program szkolenia.
  • Pracownicy poddani zostaną testom kwalifikacyjnym, na podstawie których przydzieleni zostaną do grup o odpowiednim stopniu zaawansowania.
  • Przez cały czas nauki będziesz miał możliwość monitorowania zarówno postępów swoich pracowników, jak i działań Językowni. Lektorzy będą prowadzić listę obecności, w semestrze przewidziane są dwa duże testy mające na celu wykazanie poczynionych postępów i identyfikację ewentualnych problemów – na koniec każdego semestru lektorzy przygotują szczegółowy raport, uwzględniający frekwencję, wyniki uzyskane z testów i testu końcowego, ocenę aktywności na zajęciach i stopień realizacji założonych celów, który pozwoli określić postępy Twoich pracowników. Słuchacze zostaną też poproszeni o wypełnienie ankiet, dzięki którym będziesz mógł ocenić pracę naszych lektorów.
  • Zebrane informacje pozwolą jeszcze lepiej zaplanować naukę w następnych semestrach, zaś cały proces przebiegać będzie pod Twoją kontrolą.

Szkolenia dla Twojej firmy/instytucji w Językowni to szansa, by Twój zespół pracował jeszcze sprawniej i wydajniej. To inwestycja w najważniejszy kapitał – w ludzi.